Phụ Kiện: Bình Sứ Đựng Nước Có Vòi | Chân Kệ Để Bình Nước

Bình Sứ Đựng Nước Có Vòi và Chân Kệ Để Bình Nước là 2 phụ kiện thiết yếu đi kèm khi sử dụng nước bình 20l. Trường Phát Water có bán kèm với giá yêu thương để hỗ trợ khách hàng sử dụng.

- Bình Sứ Đựng Nước Có Vòi Trắng

- Chân Kệ Để Bình Nướ: Sắt hoặc Inox.